Cihad ehline dil uzatan Nurettin Yıldız ve benzerlerine reddiye ve nasihat!

nyildiz

“Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. (Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Müsned-i Ahmed b. Hanbel)

Mücahidleri bazı hususlarda eleştirenlerimiz, ne yazık ki cihadın tozunu bile görmemiştir.Onlara neyi öğretiyoruz? Meskeneti ve zilleti..![Mehmed Emin Akın]

Allah (svt) kendisine rahmet etsin Mehmet Emin Hoca’nın da vurguladığı üzere, son günlerde ilim sahipleri olduklarını iddia ettikleri halde yeryüzünün dört bir yanında akan Müslüman kanına karşı cılız bir kınama yapmaktan dahi aciz kimselerin cihad ehli alim ve emirlerimize dil uzatması kötü bir huy haline geldi.

Oysaki Allah (svt) Kuran’da, oturan ve cihad eden Müslümanları derece olarak ayırmış, Allah yolunda cihad edenleri diğerlerinden üstün kılmıştır.

“Sizler hacılara su vermeyi, Mescid-i Haram’ı imar etmeyi Allah’a ve Ahiret gününe iman edip, Allah yolunda cihad eden kimselerin işiyle bir mi saydınız? Allah katında bunlar eşit değildir. Allah zalimler topluluğunu hakka iletmez. İman eden hicret eden, mallarıyla canlarıyla, Allah yolunda cihad edenlerin dereceleri Allah katında en üstündür. İşte kurtarıcı onlardır. Rableri onlara kendi tarafından bir rıza, bir rahmet bir müjde verir. Onlara, içinde ebedi nimetler de bulunan cennetleri de müjdeler. Orada ebedi kalırlar. Allah’ın katında büyük bir ecir vardır.” (Tevbe 19-22)

Nasıl oluyor da bu insanlar, Allah’ın (svt) kendilerinden üstün kıldığı kimseler hakkında yorum yapabilme haddini ve cesaretini kendilerinde bulabiliyorlar?

Üstelik bu kimseler, cihad ehli büyüklerimiz hakkındaki kötü zan ve vesveselerini delilmiş gibi halkın önüne sunmaktan haya dahi etmiyorlar.

İslam dininde zannın hiç bir geçerliliği olmadığı gibi suizan açık bir şekilde yerilmiştir.

“Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın, birbirinizin sözlerine kötü niyetle kulak kabartmayın, birbirinizle rekabete girişmeyin, birbirinizi çekememezlik etmeyin, birbirinize karşı kin gütmeyin ve sırtınızı dönmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeşler olun!” (Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Müsned-i Ahmed b. Hanbel)

Geçen günlerde Nurettin Yıldız’ın Eymen Ez Zevahiri ve El Kaide hakkındaki beyanatları bizleri adeta şok etti.

Nurettin Yıldız’ın gençlerle sohbet yaptığı bir ortamda bir gencin El Kaide ve Eymen Ez Zevahiri hakkında soru sorması üzerine;

Hiç bir şekilde bilgi sahibi ve tarafı olmadığı bir meselede tanımadığı kimseler hakkında aleni bir şekilde yalan beyanlarda ve suizanda bulunma cesaretini gösteriyor.

Nurettin Hoca;

Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan sorumludur. (İsra,36)

Bu adam (Nurettin Yıldız) bildiğiniz Üzere Horasan-Afganistan,Yemen,Somali,Mali,Suriye gibi bölgelerde 12.000 kişilik orduları olan ve yine Cezayir,Libya,Maynmar,Afrika’nın vs.. çeşitli yerlerinde irili ufaklı orduları bulunan bu devasa büyüklükteki bir cemaati 3,5 kişilik çete diye  nitelendirme basiretsizliğine de imza atıyor!

Müslümanı-Kafiri bütün dünya ülkelerinin, El Kaide’nin hızlı yükselişi engellenemeyen bir fenomen olduğu ve sempatizanlarının onlarca milyona ulaştığını kabul etmesine rağmen, Nurettin Yıldız bu tespiti ile insanları ancak kendisine güldürmeyi başarabildi.

Kişilerin bireysel olarak veya küçük topluluklar halinde cihad görevini ifa edemeyeceğini iddia eden Nurettin Yıldız, Kuran ve Sünnet’ten uzak ve isabetsiz olan bu görüşüne delil getirme ihtiyacı dahi hissetmiyor.

”(Başkaları cihaddan dönerse de) sen, Allah yolunda çarpış. Sen ancak nefsinden sorumlusun. İman edenleri de savaşa teşvik et. Olur ki Allah, o kâfirlerin şiddet ve tazyîkını def eder. Allah, tazyîk ve azab bakımından kâfirlerden daha şiddetlidir.” (Nisa,84)

Evet bir Müslüman tek başına dahi kalsa cihad görevini ifa etmek ile mükelleftir. Kaldı ki küçük de olsa bir cemaatin bu görevi ifa etmemesi hem kendileri hemde ümmet için felakettir.

”Küçük birlikler hâlinde, yahut topluca savaşa gidin.” (Nisa, 71)

Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir zillet verir ki dininize dönene kadar da onu üzerinizden kaldırmaz. (İmam Ahmed)

Mescid-i Haram’da inzivaya çekilen veya onu imar etmek için çalışan dahi Allah yolunda cihad eden kimse ile kıyas edilemez.

Ayrıca her Müslüman Cihad konusunda imtihan edilecektir.

”Yoksa siz, içinizden Cihad edenleri ve Allah’tan ve Resulünden ve mü’minlerden başka sır dostu edinmeyenleri Allah ‘bilip (ortaya) çıkarmadan’ bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.” (Tevbe, 16)

Nurettin Yıldız sohbetin ilerleyen dakikalarında Cihad’a karşı sempatisi olan gençleri cihaddan soğutmak için isim vermeden Eymen Ez Zevahiri’nin Selefini (kendisinden önceki emiri) eleştiriyor. Şeyh Eymen’in Selefi Şeyh Usame bin Ladin'(ra)’dir.

Undated file picture of Saudi dissident Ossama Bin

Şayet Nurettin Yıldız, Şeyh Eymen Ez Zevahiri’nin selefi olarak Şeyh Usame bin Ladin’i kastediyorsa bu konuda Allah’a (svt) hesap veremeyecektir.

Cahillerin,münafıkların ve kafirlerin kendisine attığı Amerika ile birlikte çalışıyor iftiralarına rağmen, Şeyh Usame bin Ladin şuurlandığı (aklı baliğ olduğu) günden itibaren bırakın Amerika ile ortak çalışmayı Amerikan üretimi bir ürün dahi kullanmamıştır. Bu durumu altını çizerek defalarca belirtmiştir.

Robert Fisk’in Usame Bin Ladin ile yapmış olduğu röportajından alıntıdır:

”Bir konuşmamızda bin Ladin’e ABD’yle ilişkilerini sormuştum. Ruslara karşı savaşırken Amerikan ajanlarıyla hiç bir araya gelmediğini, Batı’dan bir tabanca mermisi bile kabul etmediğini söyledi.Fakat bin Ladin’in buldozerleri, kepçeleri Afganistan dağlarında mücahitler için yollar açtı. Bu yollardan İngiliz yapımı uçaksavar Blowpipe füzeleri satın alıp Sovyet Mig’lerini vurabilecek kadar yüksek noktalara taşındı.”

Faziletli Şeyh Ebu Muhammed El Makdisi, Şeyh Abdullah Azzam, Şeyh Ebu Katade El Filistini gibi bir çok güvenilir cihad ehli alim Şeyh Usame’ye dil uzatan kimseleri ancak ‘‘Şeyh Usame’ye Allah (svt) tarafından verilen makamı kıskanan kimseler” olarak nitelemişlerdir.

Bu adamın Şeyh Eymen’in Mısır halkına Cihad çağrısı ile alakalı ”Sisi den rüşvet” aldı iddiasına değinmeye gerek dahi yok. Kuran,Sünnet ve İslam ahlakından uzak böylesi bir ithamı bu ümmetin avamı dahi yapmaya cesaret edemez!  Bu adamların (Şeyh Usame ve Eymen’in) dünya servetini ellerinin tersi ile ittikleri uzak yakın herkes tarafından bilinmektedir! (Şeyh Dr. Eymen) Mısır’ın seçkinlerinden bir aileye mensup bir Cerrah! Ki sen kendi ağzın ile onun Allah yolunda Cihad için Mağaralar da yaşadığını itiraf ediyorsun! Mağarada ne yapacak bu adam parayı?  Bu konuda nefsinden başka delilin nedir ey Adam? İslam dininde bu iddianın adı düpedüz iftiradır!

Kaldı ki biz Şeyh Eymen Ez Zevahiri de dahil hiçbir alim ve emrimizi bir birinde ayırt etmez hepsine aynı hürmeti gösteririz.

Cihada ve cihad ehline olan bu kin neden? Cihad, din demektir. Cihad ehli övülmüş Cihad dan geri kalan yerilmiştir! Cihad dan yüz çeviren İslam’dan yüz çevirmiştir! Selefimiz (ra) Maide süresi 54. ayette bahsi geçen  ”Sizden kim dininden dönerse” cümlesindeki “Din”den kastın Cihad olduğunda ittifak etmiştir. Zira ayet içerisinde bu cümlenin ardından Cihad ve savaş amelini ifa ve ihya edecek bir ümmet müjdelenmektedir.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden (Cihad dan) dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.(Maide, 54)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyurdu !

“Şüphesiz ki insanlar zâlimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirmesi yakındır.”  (Ebû Dâvûd, Melâhim 17)

Bu söylemlerle İslam’ın gençlerini cihaddan soğutmanız ve hakikati gizlemeniz mümkün değildir. Çünkü bu gençler Kuran’ı ve Sünnet’i (hadisleri) ellerine her aldıklarında hakikat ile karşılaşacaklar.

“Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir paha ile değişenler yok mu, işte onların yeyip de karınlarını doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur, ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.” (Bakara, 174)

Allah Resulü (s.a.s.) buyurdu ki: “Rızk, mızrağımın ucundadır.”  

 İyne ile alışverişe başladığınız, öküzün kuyruğuna takıldığınız ve çiftçilikle yetinip Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir zillet verir ki dininize dönene kadar da onu üzerinizden kaldırmaz. (İmam Ahmed)

Bu hadis, problemi ve onun çözümünü açıkça belirtiyor. Problemimiz nedir? Ticaret yapıp cihadı terk etmek… Ne zaman Müslümanlar cihadı terk etti, Allah da üzerimize zilleti gönderdi.

 Ömer bin Hattab, bazı sahabelerin fethettikleri verimli Ürdün topraklarında ziraat yapmaya başladıklarını duyunca hasat zamanına kadar bekledi ve o zaman bu tarlaların harap edilmesini emretti. Bazıları kendisine şikayet için gelince şöyle dedi: “Bu, ehl-i Kitab’tan insanların yapacağı iştir. Sizin işiniz Allah yolunda savaşmak ve O’nun dinini yeryüzüne yaymaktır.”

“De ki: Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileleriniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız meskenler size Allah’tan, Resulü’nden ve O’nun yolunda cihat etmekten daha sevimliyse artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu hidayete erdirmez.” (Tevbe, 24)

zevahiriİbn Teymiyye el-Fetava el-Kübra isimli eserinin 4. cildinin “Cihad” babında şöyle demektedir: “Cihad meydanında olmayan âlimlerden cihad hakkında soru sormayın.”

 Nurettin Yıldız Hocam; sen Cihad meydanlarında mısın da bu konular hakkında konuşabiliyorsun?

 İşte bu sebeple İbn Teymiyye şöyle demektedir: “Dini bilen âlimler mesele ile ilgili hususlarda bilgileri yoksa bunlardan dünya ile ilgili hususlar ve savaş meseleleri sorulamaz.”

 Zaten bütün dünyadaki azgın topluluklar ellerinde ki bütün imkanlar ile her an bu Muhterem insanlar aleyhinde kara propaganda yürütüyorlar, en azından sizler bu iğrençliğe ortak olmayın!!

 Ey Nurettin Hoca ve benzerleri ; Cihad dan ellerinizi çektiniz bari dillerinizi de çekin de bu adamlar ellerinizden emin oldukları kadar dilleriniz den de emin olsunlar!

Eymen Ez Zevahiri’nin ilmini sorgulama cür’etini gösterenler! Sizler kitap yüklü merkepler gibisiniz! İlminiz sizi Cihad meydanlarına dahi taşıyamamış, İlminiz ile amel edememişsiniz! Sizler başkalarına dil uzatacağınıza halinizi düzeltin!

İlmiyle amel etmeyen alim başkasını giydirdiği halde kendisi çıplak olan terzi gibidir.

”Gerçek âlim, takvayı ve cihadı da ihmal etmeyen kimsedir. İlim, imanı gerektirir. Salih amel sahibi ve tabii cihad etmeyene âlim denilmez. Dolayısıyla âlim, ilimle mücehhez, Allah’tan haşyet duyan takva sahibi Mücahid kimsedir.” 

Twitter ; @Muhammedisra01

Ümmet-i İslam / Muhammed İSRA

İşte o suizan,yalan ve iftira içerikli video;

 

BU HABERLER DE VAR!

Dr.Sâmi el-Ureydî: “Arap olmayan Müslümanları Hâricîlerin tuzaklarından kurtarın!”

Şam’ın Fethi Cephesi Şerî’lerinden ve önde gelen isimlerinden Dr. Sami Ureydi’nin “Arap olmayan yabancı Müslümanları aşırıların …

Mehdî (Aleyhisselam)’nin Zuhûrunun Yaklaştığına İşâret Eden Alâmetler

İmanımızın artması için, sabredip ümitvar olmamız, İslam’a ve Müslümanlara hizmette daha heyecanlı ve aktif olmamız …

26 Yorum

 1. Allah(c.c) razı olsun ağabey. Güzel bir yazı olmuş.

 2. Zevahiri’nin Sisi’den para aldigi iddiasina da deginseniz iyiydi. Allah razi olsun guzel bir yazi

 3. Ferhat kardeş varsa kaynagın göster de araştıralım, bilelim..

 4. Bahsettiğin Zevahiri aşağıdaki haberde geçen, Mısır için cihad çagrısı yapan Zevahiri midir?

  http://www.islahhaber.net/zevahiri-misir-icin-cihad-cagrisi-yapti.html

 5. Bahsi geçen Zevahiri o zavahiridir Ahmed Said.Hemde Nureddin Yıldız konuşmasında söylüyor “öyle bir şey demek için Mısırdan para almış olabilir” diye.

 6. Allah selamet versin kardeşler… En doğrusunu Allah(c.c) bilir ya, büyük bir iftiradır bu…

 7. 10 DAKİKALIK KONUŞMA İLE NURETTİN YILDIZIN TÜM GÖRÜŞÜNÜ ANLADIĞINIZI MI SANIYORSUNUZ?
  Gidip yüzyüze konuşsanız ya?
  Sorsanız nurettin yıldıza ayrıntılı şekilde!..
  Fetvalara bakın “ictihad hatası” diyor “kardeşlerimiz” diyor…
  Başkalarının yaptığı gibi mi yapıyor sizce ?
  İşte size fetva meclisinden (nurettin yıldızın fetvaları) bir kaç fetva:
  _______________________________________________________________________________
  SORU:Selamünaleyküm. Taliban, El Kaide vb. hakkında bir yorum alabilir miyiz?
  CEVAP:Aleykümselam. Sözünü ettiğiniz nitelikleri de mü’minlerin uleması ile istişarede kusuru olan kardeşlerimiz olarak görüyorum
  ________________________________________________________________________________
  SORU:selamun aleykum hocam El kaide ile ilgili görüşleriniz nedir?
  CEVAP:Selamünaleyküm.
  O veya başka biri, ulemanın, Ümmet’in otoritelerinin irşadı ile olmadıkça Ümmet’i bağlayan bir anlam ifade etmiyor. Kimse kendi aklına göre bir iş yapıp Mü’minlerin başına dert olmamalıdır.

  • abdullah cenk

   Allah yolunda savaşan mücahidleri, müminlerin başına bela olmakla suçlamış daha ne yapması lazımdı?Şia sapkını kadından peygamber olur diyen soytarının yanında takılan bu zevattan başka ne beklenirdi…

  • Usame kardeş, soru-cevap şeklinde verdiğin metinlerde bile kendini tanıtmış bu zat-ı muhterem. Daha ne yapmasını bekliyorsun?!

 8. Devlet hakkinda konussaydi o zaman cihad ayetlerini koymazdiniz ovune ovune yildizin elestirilerini koyardiniz. ALLAHIM SEN BU KINDAR KAVME ADALET NASIB ET.

  • Allah’tan kork be! IŞD den bahsediyorsan, kaç defa konuştu Cübbeli Ahmet Hoca IŞD hakkında. Övüne övüne kim koydu? IŞD fitnesi, İslam’ın ve Cihad’ın adını karalamaktadır. Allah bu fitneyi bir an önce bitirsin, amin.

 9. esselamu aleyküm

  Bahsi geçen konuşma linkini verebilecek var mı? Biz de dinleyelim.
  Nurettin hocanın, cihad ameli konusunda daha önceden sitesinde verdiği cevaplardan sıkıntısı olduğunu biliyordum. Mesela, Abdullah Azzam’ın işgal olduğunda cihadın farzı ayın olduğu görüşüne abartı demişti bir cevapta. Ve kalemle cihad, siyasi cihad, vs kelimeleri çok kullanıyordu.
  Ama bununla beraber bunlar onun görüşüdür. Diğer ehli dünya vel cemaat hocaları ile kıyasladığımızda Nurettin hocayı yine tercih ederim. Demokrasi konusunda, İbni Teymiye, Tarikatlar konusunda, Seyyid Kutup’la ilgili görüşleri vs vs. Yani bu düşünceleri dinini satma değil de, farklı düşünme diye görüyorum, Allahu alem.

 10. Nurettin Yıldız hocanın bütün sohbetleri video kayıt altındadır. Bu sözlerin olduğu video linkini verirseniz çok memnun oluruz.

 11. nurettin denilen şahsa artık hocada demiyorum,saygıda duymuyorum,derslerini de dinlemiycem,kimselere de tavsiye etmiycem,Allah onu hesaba çektiğinde cevap bile veremiycek ,artık kendisi de benim gözümde 3-5 kişilk bir çete kurmuş,müctehid sanmış kendini,zerre kadar saygım kalmadı adama.tüm dünya biraraya gelse aklamaya kalksa asla aklayamaz,çünkü Kur’an’ın işine geln ayetlerini almış,işine gelmeyenlerine yüz çevirmiş,o kadar Hadiis okuyan adam nasıl olmuş da savaş ve Rahmet peygamberi Hadisini görmemiş,okumamış…Allahıslah etsin

 12. nurettin denilen şahsa artık hocada demiyorum,saygıda duymuyorum,derslerini de dinlemiycem,kimselere de tavsiye etmiycem,Allah onu hesaba çektiğinde cevap bile veremiycek ,artık kendisi de benim gözümde 3-5 kişilk bir çete kurmuş,müctehid sanmış kendini,zerre kadar saygım kalmadı adama.tüm dünya biraraya gelse aklamaya kalksa asla aklayamaz,çünkü Kur’an’ın işine geln ayetlerini almış,işine gelmeyenlerine yüz çevirmiş,o kadar Hadiis okuyan adam nasıl olmuş da savaş ve Rahmet peygamberi Hadisini görmemiş,okumamış…Allahıslah etsin

 13. ibn Teymiyyenin cihadda olmayan alimden cihad sorulmaz sozu sahih olarak kensine aitmi? Cunki alimlerden bunun aksini diyenler vardir. bu yaziyi okuyun .Cahillər din haqqında danışdıqda yalnız dinə zərər vurarlar, şəriətin hökmlərini düşürərlər. Bu gün bunun canlı nümunələrini görürük.
  Əgər cahillər xüsusilədə bir şeyin təəssübünü çəkirlərsə həmin şeyi müdafiə etmək üçün şəriətə müxalif olan bidətlər çıxaracaqlar və bunu utanmadan, çəkinmədən edirlər. Çıxardıqları bu bidətlərdən biri də budur ki, onlar cihad haqqında danışan elm əhli üçün belə deyirlər:

  “Cihadda iştirak etməyən alim cihad və mücahidlər haqqında fətva verməməlidir.”

  Bəli! Bu söz bir bidətdir! Bunu həyasızcasına Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə’yə nisbət edirlər. Şeyxul-İslam belə bir sözü deyəcək qədər cahil biri deyildir. Hər şeydən əvvəl onu deyək ki, bu söz bir başa Allahın Kitabındakı ayəyə ziddir. Allahu Təalə tövbə surəsində deyir:

  “وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ”

  “Möminlərin hamısı eyni vaxtda döyüşə çıxmamalıdır. Hər qəbilədən bir dəstə qalmalıdır ki, dini (dərindən) öyrənsinlər və öz camaatı döyüşdən geri qayıtdıqları zaman onları xəbərdar etsinlər. Bəlkə, onlar (pis işlərdən) çəkinələr.” (Tövbə, 122)

  Bu ayəti kərimədə Allahu Təalə əmr edir ki, alimlər, yəni şəriəti həqiqi mənada bilənlər geridə qalmalıdır ki, cihad əhlinə dinlərini öyrətsinlər və şübhəsiz ki, cihad da bu dinin bir hissəsidir. Əgər cihad və mücahidlər haqqında yalnız cihadda olanların danışması icazəli olsaydı o zaman bu ayə xəta olmalı idi. Haşa, Allahın kəlamında xəta yoxdur.Hətta bəzi alimlərə görə ən elmli alimin, ən fəqih alimin cihada getməsi qadağandır. Hətta xəbəriniz olsun ki, hənəfi fəqihləri müəyyən bir bəldədəki ən elmli alimin cihada getməsini qadağan edirlər. Hənəfilərdən İbn Nuceym deyir:
  ” وَالْعَالِمُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْبَلْدَةِ أَحَدٌ أَفْقَهَ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْزُوَ لِمَا يُدْخِلُ عَلَيْهِمْ مِنْ الضَّيَاعِ”
  “Ölkədə özündən daha fəqihi olmayan alimə ğazvə etmək olmaz, çünki (əks halda) ölkə əhli itki verər.” Yəni ki, alimi itirsələr böyük bir itki olar. Bu, “Tənvirul-Əbsar”, “Munyətul-Mufti”, “Bəhrur-Raiq” kimi fiqh kitablarında, “ət-Tətərxaniyyə”, “əs-Siraciyyə”, “əl-Aləmkiriyyə” kimi fətvalar məcmusunda qeyd olunur. Hətta Muhəmməd bin Sələmə ümumiyyətlə fəqihin döyüşməsini qadağan etmişdir. Bunu əl-Ayni “Umdətul-Qari” kitabında zikr edir. Hal belə olduqda görəsən bu cahillər hansı ağıl ilə belə müsibət bir söz deyə bilirlər və utanmadan da bu sözü Şeyxul-İslama nisbət edirlər?!

  Ümumiyyətlə alim harada olmasından asılı olmayaraq alimdir və alim kimi verdiyi fətva da fətvadır. Cahil isə harada olmasından asılı olmayaraq cahildir, cihadda olsa belə cahildir və dediyi sözün şəriət baxımından heç bir əhəmiyyəti yoxdur və fətva vermək haqqı da yoxdur. İlk öncə bunu dərk etmək lazımdır.

  Gəlin dörd imama baxaq! Əbu Hənifə, Malik, əş-Şafi və Əhməd. Bu imamlardan heç biri bir başa cihadda iştirak etməyiblər. Yalnız əş-Şafi ilə Əhmədin qısa bir müddət ribatda olması barədə xəbərlər gəlib; əş-Şafi İskəndəriyyədə, Əhməd isə Tərsusda ribat ediblər, lakin kafirlərə qarşı heç bir cihad əməliyyatında olmayıblar. Digər tərəfdən isə əl-Əvzai və Abdullah ibn əl-Mubərak kimi alimlər isə cihadda iştirak ediblər və xüsusilə İbn əl-Mubərak cihadı ilə seçilmişdir. Lakin gəlin faktlara baxaq. Cihad haqqında daha çox fətva İbnul-Mubərak’dan yox, lakin İmam Əhməddən gəlib. Hətta İmam Əhməd İbnul-Mubərak’ın Xorasanda türklərə qarşı cəbhəni tərk edib Şamdakı cəbhəyə keçməsini tənqid etmişdir və heç kim İmam Əhmədə deməmişdi ki, “sən cihad etməmisən, sənin bu barədə danışmağın doğru deyildir.” Əbu Hənifənin tələbəsi Muhəmməd bin əl-Həsən əş-Şeybəni ömrünün axırında “əs-Siyər əs-Sağir” kitabını yazanda kitabdan xəbər tutan Şamın imamı əl-Əvzai “iraqlılar bu barədə nə anlar?” deyərək inkar etmişdi. Daha sonra Muhəmməd “əs-Siyər əl-Kəbir” kitabını yazdıqda əl-Əvzai kitabdan xoşlandığını gizlətməmişdi. Zamanının xəlifəsi belə məhz bu kitabı öyrənmək üçün oğullarını Muhəmmədin yanına göndərərdi. Kitab isə bilənlərə məlum olduğu kimi cihad əhkamları haqqındadır. Günümüzdə bəlkə də cihad haqqında yazılmış ən məşhur və ən geniş kitablardan biridir. Nə kitabın müəllifi İmam Muhəmməd, nə də ona böyük bir xidmət edərək kitabı şərh etmiş Şəmsul-Əimmə əs-Səraxsi cihadda iştirak etməyiblər. Görəsən şeytanın oyunu ilə bu sözü ortaya atmış bu bivec cahillərin bu barədəki fikri nədir? Bu kitabları bağlayıb çöplüyəmi atmağımızı istəyirlər?

  İşin maraqlı tərəfi budur ki, bu sözü onlar hansısa siyasi bir gedişin tənqidi zamanı demirlər, lakin sırf şər’i əhkamlarla bağlı deyilən zaman deyirlər. Alimlər cihad sahəsində digər mücahidlərə qarşı vuruşmağın haram olduğunu, onların qanını axıtmağın böyük günahlardan olduğunu deyəndə deyirlər ki, “cihadda olmayan alimdən fətva götürülməz.”
  Alimlər cihad sahəsində qruplar arasında baş verən konflikti həll etmək üçün tərəfləri şəriət məhkəməsinə dəvət etdikdə deyirlər ki, “cihadda olmayan alimin sözü götürülməz.”
  Alimlər deyəndə ki, başqalarının azad etdikləri torpaqları digər qrupların zorla ələ keçirmək haqqı yoxdu, deyirlər ki, “cihadda olmayan alimdən fətva götürülməz”.
  Alimlər deyəndə ki, ilk növbədə fərz olan qan axıdan hakimin hakimiyyətdən endirilməsidir, islam dövlətini qurmaq daha sonrakı vəzifədir, deyirlər ki, “cihadda olmayan alimdən fətva götürülməz.”
  Alimlər deyəndə ki, fulankəsə “ümumi beyət” düşmür və fulan camaatın “dövlət” iddiası əsassızdır, batildir, şəriətə uyğun deyildir, deyirlər ki, “cihadda olmayan alimdin sözü götürülməz.”
  Alimlər deyəndə ki, fulan qrupların təkfir edilməsi müsibətdir, şəriətə müxalifdir, deyirlər ki, “cihadda olmayan alimdən fətva götürülməz.”
  Alimlər deyəndə ki, fulan qruplarla birlikdə vuruşmaq küfr deyildir, deyirlər ki, “cihadda olmayan alimdən fətva götürülməz.”

  Bütün bu məsələlərin hamısı strategiya ilə bağlı məsələlər deyildir, nə də döyüş taktikası ilə bağlı deyildir ki, onun barəsində həmin yerdə olan mütəxəssislərə söz verilsin. Bunların hamısı bir başa şəriətin qaydalarına və prinsiplərinə tabe olan məsələlərdir və ona görə də bu məsələlərdə tabeçilik alimlərə olmalıdır, əlinə silah almış cahilə yox.

  • Muhammed İsra

   Selam Aleykum kardeşim. Türkçen pek iyi olmadığı için manayı algılayamamış olabilirsin bu yüzden meseleyi biraz açma ihtiyacı hissettim.

   Öncelikle meseleyi yanlış anlamışsın burada kasıt edilen alimlere Cihadın fıkhı ile ilgili değil içerisinde bulunmadıkları bir vaka ile ilgili soru sorulamayacağıdır. Mesela Afganistan ve Çeçenistan Cihadına çıkmamış bir alime bu Cihad ve bu Cihad da yaşanan olaylar ile ilgili ne sorabilirsin? İnsan bilmediği şey hakkında hüküm verebilir mi? Malesefki Nurettin Yıldız gibileri verebiliyor. Mısıra dahi gitmeden Mısır da Mısırlı bir Emirin kafirler den rüşvet alarak ümmetin Cihadını sattığını veya Afganistan’daki bir emirin amerikalılar ile işbirliği içerisinde olduğunu iddia edebiliyor. En önemlisi de kulaktan dolma bilgiler ile söz konusu beldelerdeki Cihad hakkında hüküm verebilme cüretini gösterebiliyor. Bu Mümkün mü dir? Resulullah sallalahu aleyhi vesellem Müslim ve Buhari’den sahih bir senetle nakledilen bir hadisde ”Tarafları dinlemeden hüküm vermeyin.” buyurmuyor mu? Bu kaideyi dahi bilmeden veya göz önünde bulundurmadan hüküm verebilme cüretini gösteren alime Cihad hakkında soru sorulabilir mi? veya Cihad cemaatlerine iftiralar atan alime Cihad’dan sorulur mu? Cihad da olmayan Cihad’dan uzak kalan,benimsemeyen, Cihadı izzet ve kurtuluşun anahtarı olarak görmeyen, zilletin kaynağının Cihad dan geri kalma olduğunu dahi fehmedemeyen alimlerdir kastedilen. İlgili Ayetlerde belirtildiği gibi bizden olan ulul emir ve zikir ehline itaat ve danışma tavsiye ediliyor. Yoksa Mücahitlerin Cihatlarına ışık tutmak için ilim tahsis eden rabbani alime neden sorulmasın? Kısacası burada kastedilen Cihad’dan geri kalan ve ilmi Mücahitleri aydınlatmak için değilde Cihadlarına reddiyeler yazabilmek için kazanmaya çalışan kimselerdir.

 14. sazanla sohbet

  siz kafa kesen kimselere ne zaman müslümanlığın dili olmaya başladı birine bir ceza verecekse devleen hükümeten verilir kim ki onlar kafa kesyor sisde müslüman olduğunuz için utanıyorum müslümanlar diye geçinen kuklalar mücahit diye gaza gelen cahil insanlar müslümanlar demiyorum bile siz öyle yaptığınızda dünyada müslümanlığı nasıl tanıyacak herkes müslümanlığa büyük bir faşizm diye bakacak allah sizi ıslahınız mümkünse ıslah etsin değilsede sizi bildiği gibi kendi bi ismi var o isminin hürmetine muamele etsin bide alsana bu hocAYI DİNLE Bİ Nureddin Yıldız Hoca’nın iftiralara cevabı ( Son Şehzadebaşı Camıı Konuşması ) bunu aç dinle

  • Muhammed İsra

   Resulullah’ın sallallahu aleyhi vesellem ve Selefimiz radyallahu anhum hayatında iddialarınızı çürütecek yüzlerce delil var fakat uslubunuza binaen yazınızı cevap vermeye değer bulmadım. Selam size.

  • Siz ve sizin sözde Müslüman hükümetiniz ne zaman mazluma yardım etti ki? Sözde ÖSO’yu destekleyip işin sonunda kendisine pay çıkarma ve Avrupalı ağabeylerinin rızasını gözetmektelerdi hep. Senin dilin mücahidlere dil uzatmaya yetmez. Suriye’de olanlardan bi haber olarak burada iftira atmak en aşağı cahilliğindendir yoksa iftira atıyorsunudur.
   Bahsettiğin kafa kesenler IŞİD’dir. Onlar mücahidleri de katletmektedir, onlardan beriyiz inşallah.

 15. yazılanların hepsini paylaşş şerefliysen ama nerde

 16. Muhammed İsra

  La havle ve la kuvvete illa billah Mücahitlere iftiralar atan müfteriler bize şerefden bahseder olmuş. Ne günlere kaldık.

 17. TÖVBEKAR MÜCAHİD

  …İlmiyle amel etmeyen alim başkasını giydirdiği halde kendisi çıplak olan terzi gibidir.
  Allah subhane ve teala dinin hakim kılınması için savaşan mücahid ve muvahidlerin yar ve yardımcısı olsun onları altlarından ırmaklar akan adn cennetlerine koysun Allah azze ve celle şehid şey usameyide alim lider şeh eymen ezzevahiriyide şehitlerin efendisine komşu kılsın..emin olun ey oturan kardeşler cihad edenlerin ihtilafı bile bizim ibadetlerimizden hayırlıdır diye düşünüyorum kendi düşüncem katılmaya bilirsiniz…

 18. Allah seni ıslah etsin nurettin yıldız,yazıklar olsun sanada senin gibilerede,ne yaptın ki Allah için,neyini feda ettin,onca Ayet,onca Hadis cihadı anlatıyor,kıamete kadar hakk bir cemaatin olacağını ve mutlaka kıyamete kadar taifetulmansuranın varolacağını cihada devam edeceğini okumadınmı,bukadar mı cahilsin,hocalık yapma bırak bence,sen şeyh usamenin kesip attığı tırnak olamazsın ,hayatını,canını,malını,evladını feda etti bu uğurda,sen naptın rahat rahat ders anlatmaktan başka…bire …neyse.

 19. Selamun aleyküm video açılmıyor kaldırılmış diyor videoyu nasıl bulabilirim…
  Video bulunamıyorsa bir art niyet vardır diyr düşünüyorum selametle…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir