Hakkımızda

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamd;“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sözü doğru söyleyin. (Ahzâb 70)” ve “Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin! (Bakara 42)” diye buyuran âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.

Salât ve selam; “Ümmetimden bir grup Allah’ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onları yalnız bırakanlar veya kendilerine muhalefet edenler, Allah’ın emri gelinceye kadar onlara bir zarar veremezler ve onlar insanlara karşı muzaffer olacaklardır. (Sahih-i Müslim)” diye buyuran Resulullah (sav)’in, O’nun ailesinin, ashabının ve kıyamet gününe kadar İslam’ı kendisine din ve dava edinen Müslümanların üzerine olsun…

Bundan sonra;

“Ümmet-i İslam” web sitesi, “Adaletsizlik ve zulüm karşısında susmayıp doğru sözü söylemek de cihaddır. (Tırmizi, Fiten, 3)” düsturuyla, hak ve batılın birbirine olabildiğince karıştırıldığı, kavramların içinin boşaltıldığı bir dönemde hakikati ayağa kaldırıp ümmete sahih bilgiyi ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir haber portalıdır.

Ümmetin sesi olan sitemizde İslam dünyasında meydana gelen olaylara ilişkin haberleri, çeşitli meselelere ilişkin analiz, röportaj ve beyanatları bulacaksınız. Bu konudaki birincil kaynaklarımız; rüşdünü ispat etmiş ve emin oldukları Müslümanlar tarafından bilinen küresel İslami medya kuruluşlarıdır. Bunun dışında Batı kaynaklı dahi olsa tarafsız yayın yaptıkları kamuoyunca genel olarak bilinen objektif kuruluşlardan yazıları da sitemizde bulacaksınız. Sitemizde ilk aşamada İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca gibi dillerden çeviri materyaller bulunnacaktır. Bu konuda ehil olan Müslümanlar bizlerle irtibata geçerek binamızda bir tuğla olabilirler.

Bugün Batı medeniyeti bir yandan ordularıyla İslam coğrafyasını tarumar etmekte, bir yandan da yalancı medyasıyla Müslümanların zihinlerini talan etmektedir. Batı medeniyetindeki ahlaki yozlaşma “modern yaşam”, işgal ettikleri topraklarımızdaki katliamlar “özgürleştirme” adını alıyorsa, bu sahte yalanı yırtmak ve yalancıyı teşhir etmek elzemdir. Bizler bu tiyatroyu bozmak için bir adım ileri atıldık ve ümmetin sesi olan sitemizi yayın hayatına geçirdik. Sizlerden gerek çevirmen olarak, gerek maddi yardım olarak, gerek dualarınızda olmak suretiyle yardımlarınızı bekliyoruz. Bizlere sitemizin iletişim kısmından ulaşabilirsiniz.

“Ümmet-i İslam”, hür fikrin kalesi ve tefekkür okulu olma amacıyla, düşüncelerin tartışıldığı bir meclis olma amacındadır. Bu nedenle sizde çeşitli meseleler hakkında fikirlerinizi beyan etmek yansıtmak istiyorsanız, yazılarınızı sitemize gönderebilirsiniz. Yazılarınız, editörlerimiz tarafından uygun görülürse sitemizde yayınlanacaktır.

Davamızın sonu, âlemlerin Rabbi olan Allah Subhanehu ve Teala’a hamd etmektir.

“Grup Müslüman” Medya Yapım