IŞİD Medyasından Alimlere ve Cemaatlere Yönelik Büyük Dezenformasyon!

32

Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. [Hucurat 6]

Türlü türlü belaların Ümmetimizin başına musallat olduğu bu zaman diliminde , imtehanımıza birde Harici fitnesi eklenmiş durumda. Gerek sahadaki Mücahitler gerek ise Medya alanında faliyet yürüten kardeşleriniz, başlarına musllat olan Haçlı ve Rafizi kafirlerin saldırıları ve dezenformasyonu yetmezmiş gibi, birde Harici fitneleri ve sırtlarına inen hançerleri ile mücadele etmeye çalışıyor. Hasbiyallahu ve ni’mel vekil.

İlim ehli Harici fitnesinin en tehlikeli fitne olduğunun altını ısrarla çizmiş,  Hariciler ile mücadelenin öncelikte en ön sırada yer aldığını vurgulamıştır. Lakin Ümmet bu devasa tehlikenin bilincinde dahi değil.

İbni Hacer’in Ebu Said el Hudri’nin (r.a.) hariciler ile alakalı ziktettiği hadis hakkındaki yorumuna bakalım ; ” İbni Hubeyra dedi ki ; Bu hadiste haricilere karşı savaşmanın kafirlere karşı savaşmaktan üstün olduğunu anlarız. Bunun hikmeti ise haricilere karşı savaşmak başkenti korumak, ama kafirlere karşı savaşmak ise kazancın peşinden gitmektir. Başkenti korumak kar etmekten daha önemlidir. Ve bu kural bütün mürtetlere karşı savaşmak için geçerlidir. Çünkü onlar ümmeti içten kemirir.Ama kafirlere karşı savaşırken açıkça kafirlere karşı dava için savaşırsın. Başkenti korumak kazanç elde etmekten önce gelir.

İŞİD ile, Şam ehli ve El Kaide arasında zuhur eden ihtilafta, ümmetin önde gelen alimlerinin  ”İŞİD’in haksız olduğu ve onların Hariciler olduğu” yönünde ittifakı bulunmaktadır.

Bu Cemaat sapıkca teviller ile Müslümanları tekfir etmekte , kanlarını ve mallarını helal görmektedir.

Ümmet İslam tarihinin şahit olduğu en büyük haçlı istilası ile karşı karşıya. IŞİD, bu saldırıların en şiddetli olduğu ve zafere en yakın olduğumuz dönemde ürettiği fitneler ile safları bölmektedir.  Tefrika çıkaran ve emirlerini kendilerine itaat etmeye davet eden bu hurafeci sapıklar, pişkince bir eda ile safların birleşmesi adına ümmeti kendilerine itaate davet ediyor? 40 yıldır tek saf halinde kafirlere karşı Cihad eden cemaatler tefrika ile suçlanıyor! Bu insanlarda hiç akıl yok mu? Ümmet her geçen gün kendi içerisinde bölünmeler yaşayan bu asi grupların hangisine katılmalı?

“Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimseler hain sayılacak, hâinlere güvenilecek. (Taberâni)

Bu cemaat ve tabileri sahada Cihad amelini ifsad etmeye çalıştığı gibi, Medya kolları da ürettikleri dezenformasyon ile Ümmet içerisinde tefrika ve fitne çıkarmakta.

IŞİD tarafından ümmetin en hayırlıları olan emir ve alimlere suikastler düzenlemektedir.Bu da yetmezmiş gibi bu azgınlar onlar aleyhine yalan ve saptırıcı haberler yayarak, Ümmet içerisindeki güven ve itibarlarını yok etmeye çalışılıyorlar.

Bu fitnenin Türkiye ayağı olan yalan ve saptırıcı haberleri ile meşhur Takva haber ekibi bildiğiniz üzere kendi içlerinde birbirlerini tekfir ederek ve hırsızlık ile suçlayarak ayrılmıştı (1). Ardından üçe bölündüler. Bu bölünmenin meydana getirdiği sözde haber sitelerinden biri de alimlerimize ve emirlerimize yönelik hakaret ve iftiraları ile meşhur Defne BAYRAK’ın editörlüğünü yaptığı islamicstate.media (İslam Devleti Medya) adlı haber sitesi.

Bu site son günlerde Cihad cemaatlerini , Emirleri ve Alimleri karalamak için yalan ve saptırıcı haberler yapma konusunda batı menşeli siteleri dahi gölgede bıraktı. Hatta bu kadın Şam’daki ketibeleri, Taliban ve El Kaide’yi karalamak için kayser (Haçlı) ve kisra (İran) medyası ile söz ve iş birliğine girişti.

Şeyh Usame’nin, kafirler ile ağız birliğine girenin hatta bir kelime ile dahi olsa Müslümanlara karşı kafirlere yardım edenin İslam dininden çıktığına  dair fetvası.

 • Mücahitlere karşı İran Medyası ile ağız ve iş birliği…

Defne Bayrak’ın editörlüğünü yaptığı islamicstate.media adlı site geçtiğimiz gün büyük bir iftira ve dezenformasyona imza attı. Bu site El Kaide’yi İsrail ile işbirliği yapmak ile suçladı. Delil olarakta Kisra (İran) medyasının yapmış olduğu bir haberi öne sürdü. Hizbini haklı çıkarmak ve insanları cemaatine davet etmek için ne yapacağını şaşıran Defne Bayrak, işi Müslümanlara karşı kafirler ile ağız birliği yapmaya kadar götürdü.

22

Bilindiği üzere Defne Bayrak’ın yapmış olduğu habere kaynak olarak gösterdiği al-monitor.com İran (Şii) menşeilidir ve Mücahitler aleyhinde ürettiği yalan haber ve komplo teorileri ile meşhurdur. El Monitor Medya’nın kadrosunun tamamının İran ve Hizbullah kaynaklı olduğuna dair bilgiler ve kısaca Al Monitor Medyanın geçmişi (3)

al monitor-horz
Yaptığı Şii propagandaları ve Mücahitler aleyhine yapmış olduğu haberleri ile ünlü Al Monitor Medya’nın bazı haberleri

De ki Şayet doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin!

Yalan söyleyenler, iftira edenler, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlardır. İşte onlar, yalancıların tâ kendileridir.” [Nahl 105]

Her gün kendi içerisinde emirlik düzeyinde ajanlar çıkan, İngiliz,Rus, Amerikan, Rafizi ve Nusayri ajanlarının içerisinde cırıt attığı bir örgüt, 40 yıldır Amerikan önderliğindeki doğunun ve batının azgın tağutlarına kök söktüren, Cihadı ile Amerika’yı ve Rusya’yı bozguna uğratarak mağlup eden El Kaide’yi İsrail ajanlığı ile itham ediyor! Bu ne cüret?! Bu ne kendini bilmezlik?!

66-horz
Hemen her gün IŞİD medyasında yer alan, ”IŞİD’in içinden çıkan casuslar ve infazları ile ilgili haberler”
 •  Küresel Cihad Liderlerini karalama gayesi ile Batı Medyası ile ağız ve iş birliği..

Defne Bayrak’a ait bu site Ümmet’in emir ve alimlerini karalama konusunda da oldukça küstah ve hırslı. Daha önce Şeyh Makdisi , Ebu Katade vs.. gibi alimler aleyhinde iftira içerikli haberlerler hazırlayan Defne Bayrak, EmirülMuminin Molla Muhammed Ömer’i karalamak ve itibarını sarsmak için batı (haçlı) medyası ile  ağız birliği içerisinde.

88Emirul Muminin Molla Muhammed Ömer’i itibarsızlaştırmak için Haçın uşağı Hamid Karzai’nin sözcüsünün iftiralarını ve Haçlı medyası BBC’nin haberlerini delil getirerek iftira atma cürmünü işlemekten geri durmuyor.

”Kim (karalamak gayesiyle) bir Müslümana bir iftira ederse Al­lah o kimseyi bu söylediği sözler çıkıncaya kadar cehennem köprüsü üzerinde bekletir.”(Ebu Davud, Edeb, 36)

 • İslam alimlerini karalama ve itibarsızlaştırma gayesi ile yapılan yalan haberler..

“Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin şerefini tanımayan bizden değildir.” [Ebu Davud Edeb 58]

Bildiğiniz üzere Defne Bayrak Dr. İyad Kuneybi, Ebu Muhammed El Makdisi Şeyh Sami El Ureydi ve daha bir çok İslam alimine Ömer Zeydan adında bir şahsın beyanatlarını ileri sürerek delilsiz bir şekilde, ajan oldukları ve kafir hükümetlere çalıştıkları yönünde haberler yaparak iftiralarda bulunmuştu. Bu günde Şeyh Ebu Katade El Filistini’yi itibarsızlaştırmak için delilsiz bir şekilde iftira haberi yayınladı.

Haberin amacı gayet açık ”Şeyh Ebu Katade El Filistini’nin Devle cemaati aleyhinde yayınlamış olduğu ”Harici” fetvasını dezenforme etme çabası”

33

Defne Bayrak büyük bir iki yüzlülüğe imza atarak, Şeyh Ebu Katade’nin fetvasını geçersiz kılma adına Şeyh Muhammed El Makdisi’den delil geitrmeye çalışıyor. Devle Cemaatinin yayınlamış olduğu görsel ve haberlerde Şeyh Makdisi ve Ebu Katade gibi alimlerden ”Saptırıcı alimler” olarak bahsedildiği herkesin malumudur. Defne Bayrak’da daha önceleri yapmış olduğu haberlerde Şeyh Makdisi’yi Zeydan’ın sözleri ile ajanlık ve cahillik ile itham etmişti. Bu gün ise Şeyh Makdisi’nin gerçekte olmayan sözleri ile Ebu Katade El Filistini’ye reddiye vermeye çalışması ne büyük bir iki yüzlülük örneği. Ne de olsa Devletlerini yüceltmek için giriştikleri her yol mübah. Allah’dan temennimiz tevbe etmeleridir.

Şeyh Ebu Musab Ez Zerkavi’nin de dediği gibi ” Amaçlar araçları temize çıkaramaz.”

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.  [Maide 8]

Şeyh Ebu Muhammed El Makdisi’nin tek resmi olarak kullandığı, beyanat ve fetvalarını yayınladığı yer kendi sitesidir.Şeyh Makdisi bunun dışında yayınlanan beyanatlara itibar edilmemesini altını çizerek defalarca vurgulamıştı. Bunun sebebi IŞİD mutaassıplarının kendi adına uydurduğu yalanlardır. Kaldı ki Şeyh Makdisi’nin IŞİD ile ilgili resmi sitesinden yaptığı beyanatı budur ;

Şeyh Ebu Muhammed El Makdisi, ”IŞİD’in küresel cihadı hedef alan bir komplo olduğunu” söyledi.

http://tawhed.ws/styles/default/images/banners/large/1.jpeg

1
Şeyh Muhammed El Makdisi’nin kendi sitesinde yer alan, IŞİD’in yalanları üzerine resmi sitesi dışındaki beyanatlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirttiği beyanatı.
 • IŞİD’i aklama gayesi ile Muhammed (s.a.v.) adına yalan uydurma…
 • Adsız
  Defne Bayrak’ın editörlüğünü yaptığı site kendileri için tercüme yapan ve Peygamberimiz adına yalan uyduran Murat Gezenler’e methiyeler diziyor.

Allah subahanhu ve teala bu gurubu ıslah etsin ve fitnelerinden insanları korusun. Bu grup, işi hiziblerini aklamak adına Peygamber (s.a.v.) adına yalan uydurmaya kadar götürdü. Ümmetin önde gelen alimlerinin İŞİD’in harici oldukları yönünde fetvalar yayınlaması ve ittifak etmesi üzerine Defne Bayrak ile ortak çalışmalar yapan ve iki yüzlülükleri ile meşhur Murat GEZENLER adlı şahıs Peygamberimizin (s.a.v.) bir sözüne ekleme yaparak Nebi adına yalan uydurmaktan geri durmadı.

mm Resulullah’ın (s.a.v.) ”Kaifleri bırakır Müslümanlar ile savaşırlar” sözünü , hizbini aklamak adına çarpıtan bu sahtekar belamı Allah’a havale ediyorum.

“Sonra gönülden lânetle dua edelim de, Allah’ın lânetini yalancıların üstüne atalım” (Âl-imrân, 3/61).

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söyleyen herkes, Cehennem gibi ağır tehditle karşı karşıyadır. Bununla ilgisi olan, razı olan veya rivayet edenin durumu da böyledir.

Ebû Katâde’nin radıyallahu anh rivayet ettiği hasen hadiste Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Benden çok hadis rivayet etmekten kaçının. Her kim benim ağzımdan bir şey söylemek isterse hak veya doğru söylesin. Kim benim söylemediğim bir sözü kasten uydurup bana isnat ederse cehennemdeki yerine yerleşsin” [İbni Mace]

“Kim benim adıma bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın” [İbni Mace]

“Benim adıma yalan söylemeyin. Benim adıma yalan söylemek (bunu yapanı) cehenneme sokar” [İbni Mace]

Geçimini ümmetin önde gelen alimlerinin kitaplarının basımını yapıp, satarak sağlayan,  daha sonra ise onları karalama ve itibarsızlaştırma çabasına giren de bu iki yüzlü şahıs değilmiydi? Dün mü yanlış yolda idiniz bu gün mü yanlış yoldasınız?

Resulullah’dan nakledilen zayıf hadis kendi hizbini (IŞİD’i) işaret edince, bu hadisi nakledenleri eleştiren (2), söz konusu kendisni aklamak olunca zayıf hadis nakletmekte bir sakınca görmeyen de yine bu iki yüzlünün ta kendir. İnsanlara yaftalamaya çalıştığınız şeyler ne de çok yakıştı sizlere!

Adsız
Murat Gezenlerin sayfasında paylaştığı ve kendisini aklamak için kullandığı Tirmizi, Kıyamet, 53 de geçen  hadisin zayıf olduğu bildirilmiştir.

İş aleyhine olduğu zaman bir başka Müslüman’ı zayıf hadis paylaştığı için kınayan bu şahıs, söz konusu kendisini aklamak ve laf cambazlığı yapmak olduğunda, Tırmizi Kıyamet, 53 de geçen zayıf hadisi paylaşmakta bir beis görmüyor!

Dinlerini bir oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bırak.  [En’am 70]

Allah swt onları ıslah etsin. Onların içinde bulundukları bu durum ile “Düşmanlarımız Müşrik tir onlara yalan söylememiz de ve ahdimize sadık kalmamız da bir beis yoktur” diyen Ezraki Haricileri arasında ne fark var?

Muhammed İSRA/Ümmet-i İslam 

(1) http://www.ummetislam.org/takva-haber-ile-lanetlesme-kisa-surdu-yalancinin-mumu-cabuk-sondu.html

(2) http://www.takvahaber.net/m/?id=9093

(3) http://www.haksozhaber.net/al-monitorun-hikayesi-tabloyu-iyice-netlestiriyor-40763h.htm

BU HABERLER DE VAR!

Türkiye – Sünnîlik ilişkisi üzerine

Türkiye’nin öncü rol oynamasını istemeyenler Türkiye ile dünya Müslümanlarını buluşturan aidiyeti hedef almaktalar. Ülkemizde farklı …

‘Ayıp, Günah ve de Hukuksuz’

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı’nın yaptığı tamamen sansasyonel ve algı …

17 Yorum

 1. Ümmetin başına bela olan sizsiniz islam devletini hiç bi güç durduramayacak inş hele siz fitneciler siliniz kurusu inş

  • Önce okuma-yazma öğren be cahil-havaric

  • @burhan al işte. bu yazıya varsa bir reddiyen sunda görelim.ama gerçeklere hiç reddiyeniz yoksa da “islam devletini hiç bir güç durduramayacak” diyerek sıyrılmaya çalışıyorsunuz. heva ve hevesinize uymayı bırakın artık.

   • ya sizler neyin derdindesiniz ben anlamıyorum Müslümanlar müminlerin istemiş olduğu hilafet ilan edileli bizlerle uğraşıpta sonra kendilerini Müslüman olarak ad edilen topluıluk doğru yolda oldupğunuzumu savunutyorsunuz peki bu zamana kadar nerde feth ler yaptınız bi anlatın nerde adalet için mahkeme kurduğunuz nerde Allahın hükümlerini uyguladınız nerde zekat toplayıp ihtiyacı olan insanlara dağıttınız ya müminlerin arasını düzeltmek için çabalasanız inanın daha başarılı olrudunuz şimdiya kadar Allah sizleride doğru yola iletsin ALLAH c.c islam devletine güç kuvvet versin zaferlerine zaferler katsın sırat ı müstaqim den ayırmasın amin

 2. Abu Muhammad Ali

  Bunların kafir olduklarina delil, dilediklerinin tevbesini kabul edip serbest bırakmak, dilediklerinin tevbesini de kabul etmeyip infaz etmeleridir !

  • Abu Muhammad Ali

   Tevbe etme mercii olarak da yalnızca kendilerini gormeleridir ! ve bu tevbeleri yalnızca kendi cemaatlerine biat edenlere mahsus kilmalaridir !!!

 3. islam ummeti size bir sorum olacak aliminiz ebu katede mucahitlre bunlar cehhenemin kopekleridir diye ifadesine bi aciklik getirimisiniz kimin cennete girecgini veya kimin cehheneme girecegini Allah bilir eb katede ALLAH katinda habermi geldi yoksa bir delile dayili olmayan aciklamami aydinlatirsaniz memnun olurum

 4. bir işe kadın eli değdi mi o iş bittii demektir demişler eskiler..

  bu defne bacının ilmi var mı? bir usul akaid fıkıh veya tarih bilir mi?..

  arapçayı arap dil ve edebiyatı bölümü mezunu binlerce üniversiteli de biliyor, hatta müslümanıyla kafiriyle milyonlarca arap avamı da biliyor..

 5. Muhammed isra emin ol murat gezenler seni muhatab alıp cevap verme gereği bile duymaz. ben sana bir dost nasihati yapayım kardes. emin ol kendisinden hic hoslanmam ama yazdıgınız yazılarda murat gezenlere özel bir dusmanlik beslediğiniz ve bu yüzden elestirme geregi duydugunuz o kadar aşikar ki. ve bu bırakın düşmanlarınızı dostlarınız tarafından bile farkediliyor. Murat gezenler size cevap vermedikçe günden güne de hırçanlaşıyorsunuz. Argümanlarınız çok zayıf. bence madem sataşacaksınız güçlü argümanlarla ve ilmi bir şekilde yapın ki bizde tatmin olalım. Yoksa bu şekilde kısır kalıyorsunuz kardeş.

  • Muhammed İsra

   Senin ile dostluğumuz nereye dayanıyor? Veyahut bu durumdan rahatsız olan dostlarımız kimler?Böyle bir sıkıntıları var ise neden arkamızdan konuşmak yerine yüzümüze konuşmuyorlarmış? Dikkat et senin de arkandan konuşmasınlar! Murat Gezenler konusuna gelince İslam dinindeki en büyük cürümlerden biride şüphesiz Peygamber adına yalan uydurmaktır Küfre yakın bir günahtır! Bu şahsın iki yüzlülüğü için daha ne gibi bir delil getirilmeliydi?

   • Tamam kardeşim ben sustum. Yüzünüze söylendiği zaman bize karşı da hırçınlaşıyorsunuz. O yüzden susuyoruz. Rabbim bizleri ıslah etsin.

 6. Sizin 40 yildir basaramadiginizi Islam Devleti 4 yilda basardi.Islam aleminin en onemli unsuru olan hilafet kuruldu.Her mumin birey,topluluk ve grubun hilfete girmesi caizdir.Kaldiki bu gruplar hilafeti kabul etmez demokrasi bize uygun biz gerici degiliz diyerek kendi gruplarini engeller yani ciliz ve sonuk islerine devam ederek hem hilafete hemde muminlere fayda vermezler.Begenmediginiz Islam Devletine biat etseydiniz bugun suriyede esed itinin isi coktan bitmisti.Ama insaAllah hala umudumuz var hakki gorup hakka uyacaginiz gun cok yakin.Sonra biz iclerinden diledigimize ustunluk veririz diyor yuce kitab.Daha neyi bekliyorsunuz gokten size ayetmi insin.hic gormezmisiniz Allah yardimi olmasa birak devlet mahalle bile kuramazsiniz orada.Sizin suriyedeki cabalariniz guzel ancak yetersiz icinizde cok hain var nusayrilerden ve sebbihalardan olusan ve onlar asla istemez sizin hakka uymanizi icinizde buna karsi gelen varsa bilinki o ajandir.
  Islami Devlet ile hilafet ile sereflendiren Izzet sahibi yuce ALLAH a hamd olsun.

 7. Iftira etmeyin Islam Devleti nde namaz kilmak mecburidir bu bazi demokratik lere zor gelir ve sigara icmek yasaktir icene ceza var ayrica hukuk sistemi ve zekat burolari vardir.Ustelik halifenin seceresini bildiginiz halde yinede gormezden gelip isyan etmeyin Islam sancagi altinda sereflenin.

 8. islam devletinizde masum insanları öldürmekte mecburidir.zorla nikah kıymakda mecburidir, mücahidlere saldırmakta mecburidir..devlede bütün haramlar devle emirlerince mecburidir.. yeterki devle ayakta kalsın..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir